Röjardag

Stort TACK till alla som hjälpte till på röjardagen!