top of page

Storsamling på förskolan

På tisdag fm samlades alla barn på förskolan på utegården för storsamling. Stubben ledde samlingen som bestod av en teater av Bockarna Bruse & sångstund. Samlingen avslutades med gemensam fruktstund.Comments


bottom of page