Temaarbete på Å-sidan

Å-sidan jobbar vidare med temat ”Vännerna i Kungaskogen”. Varje barn får ta med sig en lärplatta hem, ta kort på sitt hus/rum m.m Tillbaka på förskolan får barnen redovisa för sina kamrater. Vi har en stor karta över Vara kommun där vi markerar vart varje barn bor. Vi fyller också i ett diagram över antalet familjemedlemmar, och får då in en diskussion om att familjer kan se ut på många olika sätt. Ett spännande arbete tycker både barn och pedagoger!