Temadag - Världen

6:orna har hemkunskap och fixar dagens lunch!