top of page

Utelektioner i det gröna

Vi passar på att ha utelektioner på no-timmarna i åk 1 och 2. Vi lär oss artkunskap -blommor, livscykler hos växter och djur, naturstudier genom att undersöka och dokumentera med penna och papper mha undersökningsmallar. Åk 3 har samlat inspiration till vårdikter på engelska i solen och skapat och skrivit dem med fin handstil.


Comments


bottom of page