Vara badhus

4-6 Lönnen har haft en härlig eftermiddag i bassänger och vattenrutschbanor på Vara badhus 💦