top of page

ÖNUMSANDAN

På vår skola råder Önumsandan som ska genomsyra all verksamhet på Önums Friskola. Det här är varje mentors skyldighet att förmedla till ny personal. Detta ska ske kontinuerligt under den första tiden genom diskussioner och att levandegöra exempel. Det är rektors ansvar att Önums-andan hålls levande.

Den innebär följande:

 • Alla barn är allas – vi har ett gemensamt ansvar.

 • Vi bemöter alla barn utifrån deras egna behov.

 • Blandar barnen vid olika aktiviteter – vi lär känna varandra.

 • Trygghet.

 • Glädje/nyfikenhet.

 • Flexibel personal med positivt synsätt.

 • All personal hör ihop – vi vuxna är ett nät – alla är lika viktiga – samhörighet mellan personalen.

 • Alla barn är delaktiga efter sina förutsättningar, alla ska bli sedda för den de är.

 • Naturprofileringen, från förskolan till åk 6.

 • Att alla ska vara goda förebilder.

 • Hälsa på varandra – ett leende föder fler.

 • Föräldradelaktighet, att ha ett förtroende familj-skola.

 • Alla ska lämna Önums Friskola med en rak rygg och en tro på sig själva. ​

bottom of page