top of page

Vad är Pi?


6:orna undersöker förhållandet mellan cirkelns omkrets och diameter.


bottom of page