top of page

Frukost och redovisning i gul klass


Sara bjöd på frukost som en del i det hälsofrämjande projektet. Sedan lyssnade vi på Jennifer och Victor som redovisade. bottom of page