top of page

På rasten


På rasten

Det finns gungor.

Vi gillar att gunga.

Anton gillar att leka i sandlådan.

Jack gillar att leka med Anton hi.

Av Hugo, Anton och Jack


bottom of page