Utematte - sortera!


” Enkla matematiska resonemang och matematiska begrepp för att utforska och beskriva” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet)


Senaste inläggen

© Copyright 2017 by Önums friskola.

Tel: 0512-10239

E-post: info@onumsfriskola.se

Rektor Aina Västfält

Tel: 070-888 03 66

Önum Djäknagården 1

534 91 Vara