top of page

Idag "rockar vi sockor""Visste du att?

Den vanligaste formen av Downs syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21. Därför väljer vi att rocka sockorna just den 21/3. Och varför rockar vi just sockor? Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Nu vet du det."

Idag har elevrådet haft morgonsamling med alla elever i skolan och barn på förskolan.

Vi sjöng sånger som vi tecknade till.

Maja läste upp sin dikt om allas lika värde.

Elevrådet gav uppdrag till alla klasser.bottom of page