top of page

Afsån

Förra veckan var Tove från Vänermuseet här och pratade om näringskedjor och hjälpte oss att namnge och berätta om olika djur som vi hittade i Afsån. Vi hittade flera olika arter vilket tyder på att ån mår bra!bottom of page