top of page

Fantasiplaneter i Vintergatan

Fina grupparbeten om fantasiplaneter. Hur ser det ut? Vilka egenskaper har den? Vad behövs för att 100 personer ska kunna bo på planeten?


Comments


bottom of page