top of page

Hembrev

Hej!

Första veckan efter lovet har redan passerat och vi ser fram emot kommande veckor fram till jul. Nästa vecka har vi en läsvecka och kommer att fokusera på läsning och böcker på olika sätt. Vi kommer att starta upp veckan med en gemensam uppstart tillsammans med förskolan och avsluta på fredag. På fredagen får man gärna klä ut sig till en bokfigur om man vill. Eleverna kommer att få läsa för varandra, lära sig mer om författare, gå tipspromenad, visa sin favoritbok m.m. Eleverna kommer också att få en läsläxa nästa vecka som innebär att de ska läsa 15 minuter om dagen mån – tors.

Vi kommer på torsdag och fredag ha bokbytardagar. Det kanske är så att man har böcker hemma som man inte läser längre, fått dublett av eller aldrig läst, som någon annan gärna vill läsa. Så om man vill så får man ta med sig en bok hemifrån och byta mot en annan här i skolan. Detta är helt frivilligt!

Alla elever har i veckan påbörjat ett arbete om London på engelska som de ska arbeta med i några veckor. De ska göra en poster om valfritt ämne med anknytning till London och ska sedan få presentera dessa för varandra.

På onsdag kommer vi att genomföra de muntliga NP-proven för åk 6 i svenska, matematik och engelska. Det är inget de ska förbereda eller träna på innan.

v. 46

m. uppstart läsvecka, ta med din favoritbok eller välj en i biblioteket, idrott åk 5

ti. idrott åk 4

o. NP – åk 6, bad 4-5 Linden

to. Idrott åk 6 + åk 5 Lönnen, bokbytardag

f. bokbytardag, läsläxa, avslut läsvecka – klä ut dig om du vill!


Ha en fin helg!

Anna, Sofia, Helena och Ulrika

댓글


bottom of page