top of page

Hembrev 4-6

Hej!

Välkomna till en ny termin och ett nytt år. I måndags fick förhoppningsvis alla hem en inbjudan till utvecklingssamtal och anmälan sker via länken som följde med. Har ni några frågor kring betyg så skicka gärna dem innan mötet, så vi kan stämma av med berörd lärare i det aktuella ämnet.

Vi fokuserar nu lite extra på våra klassregler som vi bestämde tillsammans med eleverna i höstas. Utifrån dessa kommer vi sedan att arbeta med stjärnor som de får på lektioner med god studiero. En annan del i detta är även negativa språkbruket som vi ser eskalerar på skolan. Diskutera gärna vikten av detta med era barn då vi alla, både barn och personal, vill ha en fin och trevlig arbetsmiljö.

Det har även införts en regeländring i Sverige, att skolor ska erbjuda extra studietid till elever, se nedan:

”Rätt till extra studietid

En annan regeländring som träder i kraft vid halvårsskiftet är att elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta.

Den extra studietiden är undervisning som syftar till att elever ska få hjälp med läxor och annat skolarbete, och på det sättet ges möjlighet att ta igen, befästa eller fördjupa sina ämneskunskaper. Studietiden kan också ge eleverna tillfälle att utveckla och använda olika inlärningsstrategier samt planera, genomföra och utvecklas sitt eget lärande.

Källor: 1 kapitlet 3 § och 10 kapitlet 5 a § skollagen samt proposition 2021/22:111 Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola, sidan 15-16 och 36

Vill man komma på den extra tiden så är man välkommen och vi diskuterar denna fråga på samtalet då vi behöver veta hur många som är intresserade. Tiden är onsdag och torsdag morgon, 7.50-8.20 och onsdag em, 15-16.

v.3

m.

ti. Språkval åk 6,idrott – åk 6

o. idrott - Linden

to. idrott – Lönnen, Vi i femman – åk 5

f. språkval åk 6, 4,5,6 sv-läxa och engläxa

Ha en bra helg!

Arbetslag 4-6

Comments


bottom of page